Samen terug door één deur

punt-kom helpt om tot een constructieve oplossing te komen in conflicten tussen mede-eigenaars onderling, tussen eigenaars en de syndicus,… Vaak gaat het om situaties die de dagdagelijkse werking verlammen en die vragen om een efficiënte aanpak op korte termijn. De punt-kom bemiddelaar heeft zowel de achtergrondkennis als het professionele netwerk om u als onafhankelijk partner bij te staan in het bemiddelingstraject.

Troeven

Juridisch onderbouwd

Om te vermijden dat uw bemiddelde oplossing rechterlijk voor interpretatie vatbaar is, zorgt uw punt-kom bemiddelaar steeds voor de correcte vertaling naar juridisch sluitende overeenkomsten, die u en alle betrokken partijen rechtszekerheid geven. Dit zorgt voor de gemoedrust en het vertrouwen dat uw bemiddelde oplossing op lange termijn geldig blijft.

Efficiënt en doelgericht

Dankzij zijn/haar juridische achtergrond weet uw punt-kom bemiddelaar perfect welke stappen nodig zijn om tot een degelijke overeenkomst te komen. Zo kunnen wij garanties stellen voor langetermijnoplossingen met een zo kort mogelijke doorlooptijd.

bemiddeling mede-eigendom
bemiddeling mede-eigendom

Opmaak jaarrekening

Er kunnen zich conflicten tussen mede-eigenaars voordoen wanneer één of meer partijen de opmaak van de (jaarlijkse) afrekening betwist. In dit geval brengt de bemiddelaar alle betrokken partijen samen en begeleidt hen om onderling tot een correct vergelijk van de kosten te komen.

Betaling gezamenlijke lasten

Wanneer één of meer mede-eigenaars de gemeenschappelijke lasten niet of laattijdig betaalt/betalen, kan een bemiddelingsprocedure soelaas brengen. Dankzij zijn/haar deskundigheid en specifieke kennis van deze materie begeleidt de bemiddelaar de betrokken partijen tot een sluitende en duurzame overeenkomst, zonder dat gerechtelijke stappen nodig zijn.

Burenruzies

Waar dicht op elkaar samengeleefd wordt, kunnen kleine ergernissen al gauw uitvergroot worden. Lawaaioverlast, abnormale hinder door huisdieren, het gebruik van parkeerplaatsen, het (on)rechtmatig plaatsen van voorwerpen op gemeenschappelijke delen,... in een appartementsgebouw zorgen dergelijke situaties regelmatig voor problemen. De bemiddelaar kan u helpen om deze conflicten in de kiem te smoren en tot een goede overeenkomst te komen.

Bemiddelaar

Lieve Vriens
Lieve
Vriens

Bemiddelaar

axel de schrijver
Axel
De Schrijver

Relevante blogartikelen