Familiale en zakelijke belangen verenigd

In een bedrijf wordt verwacht dat men een zakelijke en rationele houding kan aannemen. Hoe kan je dit combineren met de emotionele rol die elkeen krijgt toebedeeld in zijn of haar familie? 

Punt-kom heeft de expertise in huis om u bij te staan in deze vaak uiterst complexe en delicate materie. Wanneer het tot een vermogensverdeling komt, lichten wij u alle opties toe en leggen we indien gewenst de nodige contacten met professionelen, zoals accountants, schatters, notarissen,... die u kunnen helpen bepaalde knopen door te hakken.

Niets belet u echter om na een scheiding of geschil de onderneming als zakenpartners verder te zetten. Ook in deze situatie begeleiden we u om tot een bemiddeld akkoord te komen voor een constructieve samenwerking op lange termijn.

Troeven

Sterk in complexe materie

Elke bemiddelaar bij punt-kom heeft een juridische opleiding genoten en heeft zich gespecialiseerd in een welbepaalde materie. Dit maakt dat hij of zij een bijzonder grondige specifieke kennis en ervaring heeft om complexe dossiers te ontwarren en voor alle aspecten de mogelijke opties correct en helder te formuleren. Aan de hand van een duidelijk stappenplan zorgt uw bemiddelaar ervoor dat u op de meeste efficiënte manier tot een bemiddelde overeenkomst kan komen.

Juridisch onderbouwd

Om te vermijden dat uw bemiddelde oplossing rechterlijk voor interpretatie vatbaar is, zorgt uw punt-kom bemiddelaar steeds voor de correcte vertaling naar juridisch sluitende overeenkomsten, die u en alle betrokken partijen rechtszekerheid geven. Dit zorgt voor de gemoedrust en het vertrouwen dat uw bemiddelde oplossing op lange termijn geldig blijft.

Geen kopzorgen

Bij punt-kom gaan we verder dan de bemiddelingsprocedure op zich. Dankzij onze brede focus en een uitgebreid professioneel netwerk nemen wij u desgewenst alle praktische kopzorgen uit handen, zodat u zich ten volle kan concentreren op de kern van de zaak om tot een goede overeenkomst te komen.

bemiddeling familiebedrijven
bemiddeling familiebedrijf

Pensioen / stopzetting activiteiten

Wanneer de zaakvoerder van het familiebedrijf met pensioen wil gaan of de activiteiten wenst stop te zetten, brengt dit ook een grote verandering met zich mee voor de familieleden die in het bedrijf werken. Wordt de zaak verkocht? Nemen kinderen of kleinkinderen het bedrijf over? Hoe blijven zij hierin goed communiceren zodat de familiale relatie er niet onder lijdt? Dit kan complex zijn en vraagt respect voor ieders gevoeligheden, zeker wanneer bepaalde kinderen de zaak voortzetten en andere niet. De bemiddelaar staat u bij om tot een correcte verdeling en de nodige afspraken voor de toekomst te komen.

Functieverdelingen

Vaak is het in een familiebedrijf niet zo eenvoudig om te bepalen wie welke functie zal uitoefenen. De familiebanden doorkruisen vaak de structuur van de onderneming en dit kan voor spanningen zorgen. Vanuit zijn onafhankelijke en objectieve positie schept de bemiddelaar hierin duidelijkheid en helpt om de rationele belangen van het bedrijf los te koppelen van de familiebelangen.

Toekomst van het familiebedrijf

De bemiddelaar helpt u om duidelijke afspraken te maken voor de toekomst van het familiebedrijf. Zo kunnen er voorwaarden vastgelegd worden voor wie in het familiebedrijf kan komen werken, welke opleiding zij moeten genoten hebben en wat het te volgen traject is binnen het bedrijf. Tevens kan er duidelijkheid worden geschept omtrent ieders verwachtingen bij aandelenoverdrachten.

Bemiddelaar

Lieve Vriens

Bemiddelaar

jef herman

Relevante blogartikelen