Een totaaloplossing op lange termijn

Bij punt-kom gaan we steeds voor een duurzame oplossing, die op lange termijn voor alle partijen aanvaardbaar en comfortabel is. Dankzij onze juridische achtergrond en ervaring zijn onze familiebemiddelaars in staat om alle aspecten van de situatie correct en duidelijk in kaart te brengen en u hierin te begeleiden. 

Bovendien kunnen wij rekenen op een uitgebreid en professioneel netwerk van experten - schatters, psychologen, accountants, revisoren, fiscalisten, jongerencoaches, … - die u kunnen helpen om tot de beste oplossing te komen.

Troeven

Sterk in complexe materie

Heel wat familiale situaties krijgen door de jaren heen een complex karakter. U koopt samen één of meerdere eigendommen, u baat al dan niet samen een handelszaak uit of bezit al dan niet samen aandelen in een (of meerdere) vennootschappen, de financiële belangen worden groter en u belegt uw vermogen in diverse producten, u krijgt kinderen, een nalatenschap omvat een aanzienlijk en heel divers vermogen,...
Allemaal elementen die het niet eenvoudig maken om tot afspraken te komen als het tot een echtscheiding komt, wanneer er een conflict ontstaat rond een nalatenschap of er zich problemen ontwikkelen in de relatie tussen ouder(s) en kind(eren). Geen wonder dus dat veel van deze geschillen in een dure, ellenlange procedure voor de rechtbank worden ‘uitgevochten’.
Punt-kom biedt u ook in complexe dossiers een volwaardig alternatief in bemiddeling.

Juridische achtergrond

Elk van de bemiddelaars bij punt-kom heeft een juridische achtergrond. Dit maakt dat we ook complexe en delicate situaties snel en correct kunnen inschatten en ontwarren. Bovendien zijn wij in staat om diverse scenario’s naast elkaar te leggen en juridisch correct uit te werken. Zo komen we tot oplossingen die stand houden op lange termijn.

Geen kopzorgen

Bij punt-kom kijken we verder dan de bemiddelingsprocedure op zich. Dankzij onze brede focus en een uitgebreid professioneel netwerk nemen wij u desgewenst alle praktische kopzorgen uit handen, zodat u zich ten volle kan concentreren op de kern van de zaak om tot een goede overeenkomst te komen.

punt-kom bemiddeling
punt-kom familiale bemiddeling

Echtscheiding/scheiding 

Wij staan u bij om op een respectvolle en constructieve manier uw relatie te beëindigen. We informeren u over wat er precies geregeld moet worden in verband met uw vermogen en schulden, alimentatie en eventuele kinderen. Hierbij bespreken we met u alle mogelijke opties. Zo kan u de nodige afspraken maken en tot een duurzame overeenkomst komen die u beiden toelaat het leven een nieuwe start te geven.

Erfenissen

Wanneer er na overlijden een geschil ontstaat met betrekking tot de nalatenschap, begeleiden we u om in deze vaak emotioneel beladen situaties tot een akkoord te komen zonder onnodige, ellenlange gerechtelijke procedures.

Kindregelingen

De beslissing om uit elkaar te gaan, heeft belangrijke consequenties voor de kinderen. Ook leven in een nieuw samengesteld gezin is niet altijd gemakkelijk.  Voor hen is het van cruciaal belang dat u de nodige afspraken kan maken zonder al te veel ruzie of conflicten. Daarom helpen wij u om op een constructieve manier tot een overeenkomst te komen met betrekking tot het ouderlijke gezag, de verblijfsregeling en het onderhoudsgeld. Het gebeurt ook dat kinderen één van hun ouders niet meer willen zien. In dit geval werken we uiterst professioneel en omzichtig naar een mogelijk contactherstel.

Bemiddelaar

jef herman

Bemiddelaar

lieve vriens

Bemiddelaar

Katrien Hellemans
Katrien
Hellemans

Bemiddelaar

macheld de ryck
Machteld
De Ryck

Bemiddelaar

Axel De Schrijver
Axel
De Schrijver

Bemiddelaar

nathalie de beuckelaer
Nathalie
De Beuckelaer

Relevante blogartikelen